ALLCAN300

ALLCAN300

ALLCan 300 е уред кој ѓи чита CAN податоците од борд компјутерот на возилото. Тој е уред кој има подршка за повеќе од 1500 возила кој се користат за транспорт како тешки возила, автобуси, земјоделски машини и специјални возила.

Дел од CAN податоците кој ги поддржува се:

  • Состојба на мотор (on/off).
  • Километража и брзината на движење.
  • Целосното потрошено гориво.
  • Моменталата состојба на горивото.
  • Забрзувањето на возилото.
  • Температура на моторот.
  • Состојбата на AirBag-от.
  • Нивото на улје.
  • И уште многу други информации.

© GPS Diginet. Сите права се задржани.