Слики од Android апликација

Дигинет користи лиценцирана Android апликација.

Основна слика

Следење во живо

Листа на возила

Извештаи

© GPS Diginet. Сите права се задржани.