Teltonika FM1100

Teltonika FM1100

Еден од најмалите уреди за следење со надворешна антена.

Карактеристики:

  • Следење во реално време на вашите возила.
  • Следење на начинот на возење (забрзување, нагло кочење, нагло вртење, пречекорување на дозволената брзина )
  • Имобилизер – Далечинско исклучување на моторот на возилото.
  • Поддршка за CAN информации од возилото со приклучок на LVCan 200 и ALLCan 300 уред
  • Моментална состојба на мотор ON/OFF.

Технологија:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/sms.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/gprs.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/gps-gnss.png
Хардвер:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/1-wire.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/ain-analog-input.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/external-gnss-antenna.png
Софтвер:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/trip-detection.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/immobilizer.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/all-can-support.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/lv-can-support.png

© GPS Diginet. Сите права се задржани.