Teltonika FM5300

Teltonika FM5300

Напреден уред за следење на тешки товарни возила.

FM5300 е напреден терминал со GLONASS/GPS позиционер и GSM поврзување, кој му овозможува прецизно лоцирање и испраќање на координатите и другите податоци преку GSM мрежа. Овој уред се користи за лесно далечинско следење на објекти во движење како тешки возила и автобуси. Во случај на губење конекција FM5300 може да зачува повеќе од 16000 податоци, и веднаш штом се воспостави конекцијата уредот преку GPRS ги испраќа зачуваните податоци, опција која спречува губење на податоци добиени од сензори за еко возење, гориво, координати, брзина на движење и друго.

Карактеристики:

  • Следење во реално време на вашите возила.
  • Вградена поддршка за CAN информации од вашето возило.
  • Можност за приклучок на GARMIN уред за навигација. (пракање пораки, дестинации, точно време на пристигање)
  • Вградена поддршка за повеке видови на сензори. (сензори за нафта, за седишта, за врати, …)
  • Далечинско преземање на податоци од тахограф.
  • Функција за следење на статус на антена. (Доколку е насилно исклучена добивате аларм смс порака / е-маил)
  • Поддршка за приклучок на MVC 300 камера за праќање на фотографии.

Технологија:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/sms.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/gprs.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/gps-gnss.png
Хардвер:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/16mb-memory.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/baterry.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/rs232.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/can-j1939.png
Софтвер:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/profiles.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/transparent-mode-rs232.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/ddd-download-and-tacho-on-line-data.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/lv-can-support.png

© GPS Diginet. Сите права се задржани.