Garmin FMI кабел

FMI кабел

Кабел за пренос на податоци со Mini-B USB конектор кој обезбедува лесно и безбедно поврзување на уредот FM5300 со избраниот модел на GARMIN за Навигација.

Едниот крај содржи голи жици за поврзување со конектор и дополнителен интерфејс електроника со кој може да се бара комуникациски дел од TAVL софтвер.

© GPS Diginet. Сите права се задржани.