Капачка за гориво

Капачка за гориво

Капачката за резервоар е уред кој го заштитува и следи полнењето на гориво во резервоарот. Со неа добивате информации за време на полнењето на резервоарот. Исто така сте заштитени од кражба на горивото со тоа што добивате информација секојпат кога се отвара или затвара капачката.

© GPS Diginet. Сите права се задржани.