LV – CAN200

LV-CAN200

Уредот на Телтоника LVCan 200 се користи како додаток за читање на CAN податоците од лесни тешки возила. Тој има поддршка за над 1000 видови на возила. Со него добивате информации директно од борд компјутерот на возилото.

Информациите кои ги добивате зависат од моделот и марката на самото возило.

Најчесто користени информации кои ги добивате се:

  • Киломертажа на возилото.
  • Целосното потрошено гориво.
  • Моменталната состојба на гориво.
  • Обртаи на мотор.
  • Брзината на движење на возилото.
  • Забрзувањето на возилото.

© GPS Diginet. Сите права се задржани.