Сензор за гориво

Сензор за гориво

Сензорот за гориво се користи како додаток за утврдување на количина на гориво во резервоарот како во проценти така и во литри. Сензорот за гориво дава информаци за моменталната состојба на нивото на гориво, калкулирана потрошувачка и времето на полнење и празнење на горивото во резервоарот.

© GPS Diginet. Сите права се задржани.