Следење во Европа

Цена на услугата за следење на вашите возила во Европа

ЕУ СОПСТВЕН Договор на 12 месеци

 • Месечна претплата
 • 10 € + ДДВ
 • Опрема
 • Teltonika FM53 7525 + ДДВ
 • Монтажа
 • 1270 + ДДВ
 • Основно следење со податоци за преглед на историја на движење.
  Прикажани се следниве информации:
  Податоци за брзина на движење на возилото
  Податоци за место на сопирање и времетраење на сопирањето
  Податоци за состојба на палење на моторот
  Формирање на зони и преглед на влез и излез од зоните
  Предупредување во форма на SMS за надмината брзина, влез и излез од зона

ЕУ ИЗНАЈМЕН Договор на 36 месеци

 • Месечна претплата
 • 12 € + ДДВ
 • Опрема
 • Teltonika FM11 Изнајмена
 • Монтажа
 • 1020 + ДДВ

ЕУ КАН Договор на 12 месеци

 • Месечна претплата
 • 15 € + ДДВ
 • Teltonika LV-CAN200 4229 + ДДВ
 • Опрема
 • Teltonika FM11 4229 + ДДВ
 • Teltonika LV-CAN200 4229 + ДДВ
 • Монтажа
 • 1020 + ДДВ
 • 1020 + ДДВ
 • Дополнителни податоци со користење на CAN информации од компјутерот на
  возилото. Информациите зависат од точниот модел на возилото.
  Ниво на гориво во резервоар
  Вкупно потрошено гориво
  Вкупна километража
  Вртежи на мотор
  Позиција на акселератор

ЕУ КОМУНИКАЦИИ Договор на 12 месеци

 • Месечна претплата
 • 15 € + ДДВ
 • Опрема
 • Teltonika FM53 7525 + ДДВ
 • Монтажа
 • 1270 + ДДВ
 • Користење на Garmin уред за комуникација со Диспечер или Канцеларија
  Праќање на дестинација на движење

ЕУ KAN + КОМУНИКАЦИИ Договор на 12 месеци

 • Месечна претплата
 • 17 € + ДДВ
 • Опрема
 • Teltonika FM53 7525 + ДДВ
 • Монтажа
 • 1270 + ДДВ

© GPS Diginet. Сите права се задржани.