Слики од TAVL апликација

Дигинет користи напреден лиценциран софтвер TAVL на Телтоника.

Основна слика

Следење во живо

Историја на движење

График од брзина на движење

Геозони

ЕТА (ТВП) - Точно време на пристигнување

Гармин сандаче со пораки

© GPS Diginet. Сите права се задржани.