Teltonika FM1000

Teltonika FM1000

Уред кој лесно се приклучува и има можност за OBD2 информации.

Карактеристики:

  • Следење во реално време на вашите возила.
  • Воозможува читање на грешки на мотор на автомобилот.
  • Моментална состојба на мотор ON/OFF.
  • Детекција на движење со помош на шлеп служба.
  • Информации за движење вон работно време.
  • Вградена батерија.

Технологија:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/rf.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/sms.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/gprs.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/gps-gnss.png
Хардвер:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/baterry.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/obd-ii-data.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/obd-ii-connector.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/internal-gnss-antenna.png
Софтвер:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/towing-detection.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/private-business-trip.png crash-detection.png (60×60) http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/idlling-detection.png

© GPS Diginet. Сите права се задржани.