Teltonika FM6300

Teltonika FM6300

Уред за следење на тешки товарни возила и машини со можност за поврзување со 3G мрежа.

Карактеристики:

  • Следење во реално време на вашите возила.
  • Вградена поддршка за CAN информации од вашето возило.
  • Можност за приклучок на GARMIN уред за навигација. (пракање пораки, дестинации, точно време на пристигање)
  • Вградена поддршка за повеке видови на сензори. (сензори за нафта, за седишта, за врати, …)
  • Далечинско преземање на податоци од тахограф.
  • Функција за следење на статус на антена. (Доколку е насилно исклучена добивате аларм смс порака / е-маил)
  • Поддршка за приклучок на MVC 300 камера за праќање на фотографии.
  • Поврзување на 3G мрежи со 2 Sim картички.
  • Функцја на домашен и роаминг режим.
  • Можност за зачувување на податоци на микро SD картичка.

Технологија:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/sms.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/gprs.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/gps-gnss.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/3g.png
Хардвер:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/k-line.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/micro-sd.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/rs485.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/can-j1708.png
Софтвер:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/profiles.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/transparent-mode-rs232.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/ddd-download-and-tacho-on-line-data.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/lv-can-support.png

© GPS Diginet. Сите права се задржани.