Teltonika FMB900

Teltonika FMB900

Мал и паметен уред за следење со вградено Bluetooth и мемориски простор кој поддржува картички до 32GB.

Карактеристики:

  • Следење во реално време на вашите возила.
  • Вграден Блутут за безжично поврзување со интергрирани сензори.
  • Смарт Краш детекција за навремено алармирање во случај на несреќа.
  • Систем за спречување на кражба на вашето возило.
  • FMB ги зачувува податоците и за време на возењето на места без мрежно покривање.

Технологија:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/bluetooth.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/sms.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/gprs.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/gps-gnss.png
Хардвер:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/micro-sd.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/internal-gnss-antenna.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/internal-gsm-antenna.png
Софтвер:
http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/voice-call.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/towing-detection.png http://gpsdiginet.mk/wp-content/uploads/2017/02/idlling-detection.png

© GPS Diginet. Сите права се задржани.